hrvatski | english

Za poduzetnike

Sredstva fondova rizičnog kapitala jedan su od najznačajnijih izvora financiranja za poduzetnike u ranoj fazi životnog ciklusa njihove tvrtke. U Hrvatskoj je ovakav način financiranja tvrtki još uvijek na niskoj razini zbog malog broja fondova rizičnog kapitala i nedovoljne spremnosti poduzetnika da prihvate ono što takav oblik financiranja nosi sa sobom. Rizični kapital nije najbolji način financiranja za svaki projekt/tvrtku i u svakom trenutku životnog ciklusa. Ukoliko su odgovori na sljedeća pitanja pozitivni, onda je pravi trenutak za razmatranje financiranja razvoja tvrtke sredstvima fondova rizičnog kapitala:

 • Jeste li spremni biti poduzetnik – preuzeti odgovornost vođenja tvrtke na metodičan i strukturiran način,  delegirati odgovornosti svojem timu i znati kako ih motivirati te skupljati znanje izvana i primjenjivati ga u tvrtki?
 • Jeste li spremni “dati” dio vlasništva ulagateljima?
 • Poslujete li u sektoru koji ostvaruje visoke stope rasta?
 • Jesu li planovi razvoja Vaše tvrtke dovoljno ambiciozni?
 • Imate li tim koji će Vas slijediti? Imaju li članovi tima neophodno iskustvo?
 • Ima li Vaša tvrtka tehnološku ili konkurentsku prednost koja se može razviti ili iskoristiti?
 • Jeste li spremni podijeliti donošenje strateških odluka s ulagateljima?
 • Vidite li realnu mogućnost prodaje udjela/dionica za sve suvlasnike?

Rizični kapital je opcija za razmatranje ukoliko želite:

 • Stvoriti novi “business”
 • Poboljšati i razviti svoje prihode od izvoza
 • Iskoristiti kreativnost i inovativnost svojeg tima
 • Zaposliti visoko kvalificirano osoblje
 • Prodati dio ili cijelu tvrtku
 • Povećati svoju tvrtku i preuzeti nekog od konkurencije
 • Izbaciti novi proizvod/uslugu na tržište
 • Prodati dio imovine tvrtke

Financiranje rizičnim kapitalom donosi:

 • Dugoročni kapital za rast tvrtke
 • Bolju pozicioniranost kod banaka, dobavljača i kupaca
 • Partnerstvo u kojem se dijeli rizik i nagrada
 • Kapital po uvjetima koji se dogovaraju
 • Uvođenje visokih standarda upravljanja
 • Stratešku i operativnu podršku te financijski savjet u slučaju krize
 • Povezanost kroz svoje kontakte i tvrtke u portfelju
 • Djelomičnu ili potpunu strategiju prodaje tvrtke

...i od Vas traži:

 • Visoke stope rasta, konkurentan proizvod ili uslugu
 • Kvalitetan i stabilan management tim koji je sposoban ispuniti dogovoreni poslovni plan
 • Kvalitetne procedure upravljanja ili potencijal uspostavljanja istih u kratkom roku
 • Transparentu strukturu imovine bez preplitanja osobne i imovine tvrtke
 • Dogovor oko prodaje udjela ulagatelja – sa ili bez ostalih vlasnika

Postupak ulaganja:

 

Najčešće se pregovori oko ulaganja „lome“ na vrednovanju tvrtke i prava/obveze prodaje cijele ili dijela tvrtke nakon 3-5 godina. Vezano uz prodaju dijela tvrtke u vlasništvu fonda, vrlo je izvjesno da fond mora „izaći“ iz ulaganja do kraja svog životnog vijeka (što je maksimalno 12 godina od osnivanja). Dakle, teoretski se može reći da fond može u nekom ulaganju biti 12 godina. Međutim, što je fond duže u nekom ulaganju, to je potreban veći povrat na uložena sredstva pa svako zadržavanje duže od 3-5 godina predstavlja i veći problem oko pronalaska potencijalnog kupca za to ulaganje. Također, iskustveno svako zadržavanje fondova u nekom ulaganju duže od 5 godina pretpostavlja da je ulaganje neuspješno zbog nekog razloga pa su i potencijalni kupci oprezniji. U svakom slučaju, svi suvlasnici imaju pravo prvokupa udjela ili dionica u vlasništvu fonda u trenutku kad fond ima potencijalnog ozbiljnog kupca za svoje udjele/dionice.

Vrednovanje tvrtke u trenutku ugovaranja transakcije ulaganja također je tema oko koje se poduzetnici i fondovi nejčešće raziđu. Naime, svaki poduzetnik je pored poslovne veze sa svojom tvrtkom vezan i emotivno jer je uključen u rast tvrtke od osnivanja. Glavna dilema koja se postavlja pred poduzetnika jest – lagani rast vlastitim resursima ili brzi rast vlastitim i resursima fonda rizičnog kapitala? Slikovitije rečeno: želim li biti 100%-tni vlasnik tvrtke koja će vrijediti 100 ili 60%-tni vlasnik tvrtke koja će vrijediti 250?

Metode procjene vrijednosti tvrtke su standardizirane, ali u sebi nose i elemente subjektivnih procjena vezano uz rizike koji prate svako ulaganje budući da su najčešće ulagačke prilike tvrtke koje ne kotiraju na burzi. Fondove rizičnog kapitala ne zanima knjigovodstvena vrijednost tvrtke (zgrade, zemljišta i sl.) nego profitabilnost i novčani tijek. Resursi tvrtke koji ne doprinose stvaranju nove vrijednosti s gledišta finacijskih ulagatelja nisu presudni u vrednovanju tvrtke. Najčešće korištene metode procjene vrijednosti ulagačke prilike su:

 • DCF – diskontirani novčani tok
 • Usporedbe sa sličnim tvrtkama u sektoru (dobit, novčani tok, prihod, EBIT, EBITDA)
 • Oportunitetni trošak – profitabilnost u odnosu na drugu ulagačku priliku s istom razinom rizika

Skup svih ovih metoda u konačnici, dogovor između poduzetnika i fonda daje osnovu za vrednovanje i ulaganje. Najbolje je opisati konačni ishod kao „win-win“ situaciju jer bez sporazumnog ulaska u „brak“ između poduzetnika i fonda u kojem su obje strane zadovoljile svoje interese nema ni uspješnog ulaganja.

Download: