hrvatski | english

PROSPERUS - INVEST d.o.o.

PROSPERUS - INVEST d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima koje obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima. Društvo je registrirano u Republici Hrvatskoj.

Društvo upravlja s dva fonda za gospodarsku suradnju odnosno s dva otvorena alternativna investicijska fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom i to: Prosperus FGS i Prosperus FGS II. Fondom Prosperus FGS upravlja od veljače 2011. godine a upravljanje fondom Prosperus FGS II preuzeto je 29. ožujka 2018. godine.

Veličina Prosperus FGS, odnosno ukupan novčani iznos obveza na uplatu svih ulagatelja, iznosi 340 milijuna kuna. To je kapital kojim Fond raspolaže za ulaganje u temeljni kapital društava registriranih u Republici Hrvatskoj. Privatni ulagatelji su zajednički preuzeli Maksimalne obveze ulaganja u ukupnom iznosu od 170 milijuna kuna, dok s preostalih 170 milijuna kuna sudjeluje Vlada Republike Hrvatske. Fond je osnovan na razdoblje od 10 godina uz mogućnost produljenja za maksimalni dodatni rok od 2 godine. Istek roka trajanja ovog fonda je 9. veljače 2021. godine. Društvo nema ograničenja ulaganja koja se odnose na pojedini gospodarski sektor.

Veličina Prosperus FGS II, odnosno ukupan novčani iznos obveza na uplatu svih ulagatelja, iznosi 600 milijuna kuna. To je kapital kojim Fond raspolaže za ulaganje u temeljni kapital društava registriranih u Republici Hrvatskoj. Privatni ulagatelji su zajednički preuzeli Maksimalne obveze ulaganja u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna, dok s preostalih 300 milijuna kuna sudjeluje Vlada Republike Hrvatske. Fond je osnovan na razdoblje od 10 godina te je zatraženo produljenje za dodatni rok od 2 godine. Istek roka trajanja ovog fonda je 28. veljače 2023. Društvo nema ograničenja ulaganja koja se odnose na pojedini gospodarski sektor.

Društvo za upravljanje prikuplja informacije o sektorima i tvrtkama za koje smatra da su prihvatljive ulagačke prilike za fondove pod upravljanjem, analizira njihove poslovne planove i poslovanje te za odabrane projekte ili tvrtke izrađuje prijedlog ulaganja za svoje ulagatelje. Ulagatelji preko svojih predstavnika u Povjereničkom odboru odlučuju o ulaganjima.

PROSPERUS - INVEST d.o.o. je okupio tim obrazovanih profesionalaca s iskustvom na području financiranja, korporativnih financija i rizičnog kapitala. Osim ponude financiranja projekata i tvrtki s potencijalom rasta, Prosperus-invest svojim iskustvom i stručnošću te kontaktima nudi dodatnu vrijednost tvrtkama u koje ulaže. Sudjelovanjem u razvoju poduzetničkih pothvata u Republici Hrvatskoj, PROSPERUS - INVEST d.o.o. doprinosi napretku šire društveno-ekonomske zajednice te gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.