hrvatski | english

PROSPERUS - INVEST d.o.o.

PROSPERUS - INVEST d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima koje obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima. Društvo je registrirano u Republici Hrvatskoj.

Društvo upravlja jednim alternativnim investicijskim fondom Prosperus FGS - otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji je osnovan 2010. godine. Veličina Fonda, odnosno ukupan novčani iznos obveza na uplatu svih ulagatelja, iznosi 340 milijuna kuna. To je kapital kojim Fond raspolaže za ulaganje u temeljni kapital društava registriranih u Republici Hrvatskoj. Privatni ulagatelji su zajednički preuzeli Maksimalne obveze ulaganja u ukupnom iznosu od 170 milijuna kuna, dok s preostalih 170 milijuna kuna sudjeluje Vlada Republike Hrvatske. Fond je osnovan na razdoblje od 10 godina uz mogućnost produljenja za maksimalni dodatni rok od 2 godine. Društvo nema ograničenja ulaganja koja se odnose na pojedini gospodarski sektor.

Društvo za upravljanje prikuplja informacije o sektorima i tvrtkama za koje smatra da su prihvatljive ulagačke prilike za Prosperus FGS, analizira njihove poslovne planove i poslovanje te za odabrane projekte ili tvrtke izrađuje prijedlog ulaganja za svoje ulagatelje. Ulagatelji preko svojih predstavnika u Povjereničkom odboru odlučuju o ulaganjima.

PROSPERUS - INVEST d.o.o. je okupio tim obrazovanih profesionalaca s iskustvom na području financiranja, korporativnih financija i rizičnog kapitala. Osim ponude financiranja projekata i tvrtki s potencijalom rasta, Prosperus-invest svojim iskustvom i stručnošću te kontaktima nudi dodatnu vrijednost tvrtkama u koje ulaže. Sudjelovanjem u razvoju poduzetničkih pothvata u Republici Hrvatskoj, PROSPERUS - INVEST d.o.o. doprinosi napretku šire društveno-ekonomske zajednice te gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.