hrvatski | english

Aktualno

12.11.2010.

Sjednica HANFA-e

Na sjednici HANFA-e, održanoj 12.11.2010. godine donesene su slijedeće odluke:

  • Fondu Prosperus FGS – otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom izdana je dozvola za rad
  • Odobren je Prospekt i Statut Fonda
  • Odobren izbor RBA za depozitnu banku Fonda

16.09.2010.

Sjednica HANFA-e

Na sjednici održanoj 16.09.2010. godine HANFA

  • Društvu izdaje odobrenje za poslovanje
  • Daje se odobrenje Jošku Miliši za obavljanje funkcije člana uprave Društva
  • Daje se odobrenje Tomislavu Tičiću za obavljanje funkcije člana uprave Društva